Muziek

Onze muzieklessen worden gegeven door een externe vakdocent. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het bespelen van instrumenten, het luisteren naar muziek en zingen. Eens per jaar wordt er een voorstelling voorbereid waar ouders voor uitgenodigd worden.
Vanuit de verleende subsidie ‘muziekimpuls’, wordt door Muziek lab Haarlem lessen zangondersteuning gegeven voor de eindmusical van groep 8. Ook groep 5 krijgt les vanuit Muziek lab. Zij studeren een verkorte musical in voor de ouders.
Naast de lessen van de vakdocent, maken wij ook gebruik van het lesprogramma van het metropool Orkest; Metropool op school. Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten.