Muziek

Onze muzieklessen worden gegeven door een externe vakdocent en de groepsleerkrachten. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het bespelen van instrumenten, het luisteren naar muziek en zingen. Eens per jaar wordt er een voorstelling voorbereid waar ouders voor uitgenodigd worden.
Vanuit de verleende subsidie ‘muziekimpuls’, worden er door MuziekLab Haarlem lessen zangondersteuning gegeven, voor de eindmusical van groep 8. Naast de lessen van de vakdocent, maken wij ook gebruik van het lesprogramma van het metropool Orkest; Metropool op school. Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten.